4U projekt

Projekt mieszkania na ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku
rok: 2012-2013